La xct comença el procés d’elaboració del seu 3r Pla Director, que ha de marcar l’estratègia a seguir per la nostra organització durant els propers anys. El procés compta amb el suport de la Direcció General de Participació Ciutadana a través dels ajuts per promoure la realització de plans de participació. El procés participatiu d’elaboració del Pla estarà conduït per X3 Estudis Ambientals. Com els dos primers plans directors, volem elaborar aquest Pla d’una manera participada i per això hem dissenyat un procés que permeti la vostra col·laboració a través de la Comissió i l’espai Wiki del Pla. Aquest espai disposa d'eines com fòrums, wiki i documents compartits per canalitzar, d’una manera molt fàcil i intuïtiva, les vostres opinions i propostes al 3r Pla Director.

Omet Navegació
Powered by Iwith.org